Екологічна євроінтеграція: що насправді зроблено у 2017?

28 лютого  Урядовим офісом координації європейської та євроатлантичної інтеграції, Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України спільно з експертами Проекту Європейського Союзу «Аssociation4U» презентовано Звіт про виконання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС у 2017 році. У звіті розкривається, зокрема прогрес із імплементації екологічної складової Угоди. Результати роботи відображені у відсотках від запланованого на рік максимуму. 

Загалом за рік, за оцінками влади, вдалося виконати 41% запланованої євроінтеграційної роботи. Прогрес у сфері охорони навколишнього природного середовища дещо менший – 27%.

Джерело – Урядовий Звіт про виконання Угоди про Асоціацію

З основних досягнень – схвалення Верховною Радою закону “Про оцінку впливу на довкілля“, який запроваджує в Україні європейську модель оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог Директиви 2011/92/ЄС про оцінку окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище.

Законопроект, який запроваджує аналогічну модель для програм, планів та стратегій – “Про стратегічну екологічну оцінку”, яких враховує вимоги Протоколу про Стратегічну екологічну оцінку та вимоги Директиви 2001/42/ЄС про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище, відправлено на повторне друге читання. У Дорожній карті з євроінтеграції на 2018-2019 роки цей законопроект серед найбільш пріоритетних, на його прийнятті наголошують також європейські партнери України.

У напрямку покращення якості води та управління водними ресурсами:

Кабмін прийняв постанову, якою затверджується Порядок розроблення плану управління річковим басейном.

Верховна Рада прийняла зміни до закону України “Про питну воду та питне водопостачання”, який імплементує окремі положення Директиви 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною та Директиви 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод.

Верховна Рада ратифікувала договір між Україною та Молдовою про співробітництво в галузі охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, який став першим транкордонним басейном договором, який має на меті розвиток партнерства між державами щодо запровадження інтегрованого управління водними ресурсами.

У сфері управління відходами:

Урядом схвалено Національну стратегію управління відходами до 2030 року, яка визначає цілі та політики у цій сфері відповідно до зобов’язань України за Угодою про Асоціацію.

Мінрегіон розробив проект закону України “Про батарейки, батареї і акумулятори”, ща сприятиме зменшенню обсягів захоронення батарейокі акумуляторів на полігонах побутових відходів. Законопроект у разі схвалення запровадить розширену відповідальність виробників батарей та акумуляторів.  Документ спрямований на імплементацію положень Директиви 2006/66/ЄС про батарейки та акумулятори та відходи батарейок та акумуляторів, що містять певні небезпечні речовини.

Мінрегіон спільно з європейськими експертами розробив проект закону України “Про відходи електричного та електронного обладнання”, який також запроваджує прицип розширеної відповідальності виробника. Цей законопроект розроблено з метою реалізації в Україні положень Директиви  2012/19/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання.

У сфері зменшення промислового забруднення та промислових загроз

Кабмін схвалив Національний план скорочення викидів від великих спалювальних установок, яким передбачається поступове та неухильне скорочення викидів діоксидів сірки, оксидів азоту та речовин у вигляді суспендованих твердих частинок від великих спалювальних установок, загальна номінальна теплова потужність яких становить 50 МВт і більше.

Кабмін активно реформує систему державного природоохоронного нагляду і контролю: схвалено Концепцію реформування державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища України. Відбувається процес ліквідації Державної екологічної інспекції України та створення нового органу – Державної природоохоронної служби. Контрольні функції нового органу врахують вимоги Директиви 2010/75/ЄС про промислові викиди та Директиви 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи. Крім цього, триває робота над законопроектом “Про систему природоохоронних дозволів”.

У напрямку охорони природи:

Верховна Рада внесла зміни до низки законодавчих актів щодо охорони тваринного світу, якими запроваджуються “сезони тиші” у місцях масового розмноження тварин, посилюється охорона середовищ існування тварин в об’єктах природно-заповідного фонду, вводиться заборона на використання для добування тварин електротоку, петель, самоловів, самострілів.

Окремим законом нардепи прийняли зміни до низки законодавчих актів щодо імлпементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин.

Не пропустіть:  Верховна Рада ухвалила євроінтеграційний закон про стратегічну екологічну оцінку

Також ВРУ приняла закон щодо охорони пралісів на виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, яким забороняється рубка лісу у пралісах та вводиться адміністративна відповідальність за знищення та пошкодження пралісів.

Визначено 271 об’єкт Смарагдової мережі Європи в Україні для збереження рідкісних та зникаючих природних оселищ, видів флори і фауни, у тому числі птахів у межах всіх об’єктів, що підлягають збереженню за Бернською конвенцією.

У сфері зміни клімату та захисту озонового шару:

Затвереджно Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року та План заходів з її виконання. Це перший крок у напрямку реалізації Україною Паризької угоди та створення правових та інституційних передумов для низьковуглецевого переходу.

На фінальній прямій робота над законопроектом “Про системи моніторингу, верифікації та звітності щодо викидів парникових газів” (положення Директиви 2003/87/ЄС про встановлення системи торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства).

Також найближчим часом очікується схвалення Стратегії низьковуглецевого розвитку України на період до 2050 року.

У сфері якості атмосферного повітря:

Проведено аналіз відповідності існуючої мережі спостережень вимогам директиви 2008/50/ЄС та Директиви 2004/107/ЄС, розпочато роботу із вдосконалення порядку розміщення постів спостережень за якістю повітря.

У сфері поводження з генетично модифікованими організмами:

Мінприроди розробило нову редакцію закону України “Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів”, який наразі опрацьовується представництвом ЄС в Україні та Офісом ефективного регулювання.

Які ще оцінки? 

В Українському центрі європейської політики вважають урядову оцінку виконання Угоди про Асоціацію звищеною. Експерти також звертають увагу на відсутність опублікованої методології оцінювання прогресу.

Головним екологічним євроінтеграційним досягненням в УЦЄП також вважають прийняття рамкового законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля, а також закон і декілька підзаконних актів, які вносять зміни до механізму управління водними ресурсами за басейновим принципом. В інших секторах вони прогресу не вбачають.

“В інших же підсекторах навколишнього середовища процес адаптації майже не рухається. У сфері охорони природи Україна мала виконати зобов’язання щодо збереження диких птахів. Цього не сталося, як і виконання інших зобов’язань у сферах управління довкіллям та інтеграції екологічної політики, якості води та управління водними ресурсами”, – зазначають в організації.

А от аналізуючи дані додатку “Навігатор Угоди“, у 2017 році не виконаного жодного з 31 запланованого євроінтеграційного завдання у сфері довкілля, зате один прогрес вже зазначено у 2018 році, ще чотири на 2019 та по одному на 2020 та 2022 роки.

Навігатор Угоди

Пріоритети на майбутнє

Екопростір вже писав про основні законопроекти у сфері охорони довкілля, заплановані на найближчі два роки Дорожньою картою з імплементації Угоди про Асоціацію.

Урядовий звіт також акцентує увагу на цих законопроектах: це зокрема запровадження в Україні Стратегічної екологічної оцінки та прийняття відповідних законів у сфері повождення з відходами.

Крім цього, у цьому році очікується схвалення оновленої Стратегії екологічної політики на період до 2030 року та винесення на розгляд депутатів законопроекту стосовно доступу до екологічної інформації.

У сфері охорони природи продовжиться робота щодо завершення формування списку потенційних територій Смарагдової мережі, у сфері зміни клімату – над проектом закону “Про озонруйнівні речовини та фторовані парникові гази”.

Редакція Екопростору сподівається, що реформи у сфері охорони довкілля, які підштовхуються європейськими зобов’язаннями України, вже скоро можна буде виміряти не тільки у відсотковому еквіваленті від планів чи дорожніх карт, а в реальних змінах – інституційних, правових та безпосередньо у покращенні стану довкілля. Але наразі ми схильні позитивно оцінити пройдений шлях у 2017 році, особливо зважаючи на дуже неквапливий темп у попередні роки.

Ми продовжимо ретельно слідкувати за процесом європейських реформ в Україні та вболівати за їх успішну інтеграцію, інформуючи про це при кожній нагоді!

 

Коментарі facebook

коментар

Post Author: ecoprostir