Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року повинна враховувати екологічні аспекти – WWF

Представництво Всесвітнього фонду дикої природи WWF в Україні наполягає на інтеграції екологічної складової до транспортної політики України. 

Про це повідомляє Екопростір з посиланням на повідомлення Дунайсько-Карпатської програми WWF.

“WWF в Україні підтримує використання збалансованого підходу при розробці проекту (Транспортної, – ред.) Стратегії, а також наближення надання транспортних послуг та рівня інфраструктури до європейських стандартів та підвищення рівня безпеки транспортних перевезень. Разом з тим, хочемо звернути увагу, що збалансований підхідзакладений в Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», що затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/201, а також європейські стандарти та положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачають, окрім економічної та соціальної складової, також екологічну складову”, – заявляють в організації.

«Ми хочемо наголосити про необхідність врахування заходів зменшення негативного впливу транспортної інфраструктури на довкілля шляхом врахування об’єктів екологічної мережі (ключових, сполучних, буферних), міграційних шляхів, забезпечення збереження і єдності об’єктів, і природних екосистем при плануванні, проектуванні, і будівництві транспортних шляхів та інфраструктури, будівництво спеціальних переходів і захисних огороджень у місцях міграції диких тварин.» – зазначає Тарас Ямелинець, національний координатор проекту “Transgreen: Інтегроване планування транспортної та зеленої інфраструктури в Дунайсько-Карпатському регіоні

WWF в Україні  надали відповідні зауваження та пропозиції до проекту Стратегії до Міністерства інфраструктури України.

Екологи наполягають на врахуванні положень міжнародних конвенцій та директив в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а саме:Конвенції про охорону дикої флори та фауни й природних середовищ існування в Європі (Бернська Конвенція), в рамкаї якої а Україні вже розроблені та затверджені території особливої охорони «Смарагдова мережа» в Україні.Директиви №92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни зі змінами й доповненнями, внесеними Директивами №№97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) №1882/2003. Двома базовими принципами Директиви є створення та функціонування мережі природоохоронних територій «НАТУРА 2000»-«Смарагдова мережа» (екологічної мережі) і сувора система охорони типів оселищ та видів Директиви №2009/147/ про захист диких птахів.

Не пропустіть:  3 листопада Мінприроди розгляне екологічні пропозиції до транспортної стратегії

WWF в Україні в рамках Української кліматичної мережі також надав низку правок, які спрямовані на зниження викидів парникових газів в транспортному секторі України.

10 квітня 2017 року Міністерство інфраструктури України оприлюднило Проект Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (далі – проект Стратегії). Його було розроблено за участі експертів ЄС в рамках другого компоненту проекту технічної допомоги ЄС «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні» для забезпечення комплексного бачення глобальних пріоритетів трансмодальної політики і визначення напрямів розвитку галузі на період до 2030 року.

Коментарі facebook

коментар

Post Author: ecoprostir