Екологічні закони тижня: 22-26 травня

«Екопростір» розпочинає серію тижневих оглядів законодавчих ініціатив та рішень, які мали місце протягом останнього тижня.

Прийнято:

Закон України “Про оцінку впливу на довкілля” з пропозиціями Президента України від 28.10.2016 (2009а-д)

Суть: Євроінтеграційний закон, який встановлює правові та організаційні засади оцінки впливу на довкілля, яка спрямована на запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів під час господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля.

Коментар Миколи Кузьо, заступник міністра екології з євроінтеграційних питань: «Насправді весь цей час тривала інтенсивна робота з доопрацювання цих законопроектів. У результаті проекти законодавчих актів враховують зауваження Президента, також ми отримали підтримку ЄС та інших міжнародних організацій у їх прийнятті. У процесі цієї роботи ми тісно консультувалися з ними щодо застосування законодавчих норм ОВД і СЕО на практиці. Ми також маємо інституційну підтримку ЄС щодо подальшого запровадження цих законів на практиці та створення необхідних підзаконних актів»

Проект Закону “Про стратегічну екологічну оцінку” (6106)

Суть: Євроінтеграційний закон, який запроваджує механізми урахування екологічної оцінки при розробці та прийнятті документів державного планування відповідно до вимог Директиви 2001/24/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 27 червня 2001 р. про оцінку наслідків окремих планів та програм для довкілля.

Проект Закону “Про внесення змін до статті 4 Закону України “Про поводження з радіоактивними відходами” щодо удосконалення механізму фінансування поводження з радіоактивними відходами” (6435)

Суть: Урядовий законопроект, який передбачає створення нового механізму управління Державним фондом поводження з радіоактивними відходами з урахуванням кращих зразків міжнародної практики забезпечить їх якісне та безпечне захоронення. Закон має на меті відновлення накопичувального статусу Фонду для розбудови необхідної інфраструктури та підтримки безпеки існуючих об’єктів для поводження з РАВ на сучасному рівні.

Коментар міністра екології Остапа Семерака: «Створення нового механізму  управління Державним фондом поводження з радіоактивними відходами, який буде спрямований на реалізацію   бюджетних програм у межах яких будуть виконуватися заходи з проектування, будівництва, ведення в експлуатацію або закриття об’єктів призначених для  поводження з радіоактивними відходами».

Не пропустіть:  В Україні суттєво зросли штрафи за браконьєрство

Проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про особисте селянське господарство” щодо розвитку сільського зеленого туризму” (2232а)

Суть: Законопроект надає визначення сільському зеленому туризму та розмежовує підприємницьку і непідприємницьку діяльність в сільській місцевості. Крім цього, проект закону пропонує забезпечити державну підтримку сільському зеленому туризму, організовуючи для сільських мешканців фахову підготовку та перепідготовку.

Коментар Олексія Рябчина, народний депутат («Батьківщина») (для УП): «Останні два десятиліття спостерігається динамічне зростання “зелених подорожей” в сільську місцевість, частка яких у світовому туристичному потоці вже перевищила 10%. Щоб напрям дійсно запрацював в Україні, треба розробляти більш ґрунтовний законопроект про сільський зелений туризм, закріплювати визначення цього явища в Законі “Про туризм”… Тобто займатись цим питанням комплексно».

Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат” (4480)

Суть: Законопроект направлений на виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, ратифікований Україною 07.04.2004 р. та Протоколу про стале управління лісами до Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат, ратифікований Україною 16.10.2012 р. в частині охорони пралісів. Документ ставить завдання припинити рубки лісу в пралісах, введення адміністративної відповідальності за знищення та пошкодження пралісів.

Коментар міністра екології Остапа Семерака:  «Праліси – це  безцінне природне багатство України, яке не зазнало безпосереднього впливу діяльності людини в ході свого розвитку і мають надзвичайно важливу природоохоронну, наукову, естетичну цінність. Крім того, праліси є місцями оселення значної кількості тварин і рослин, які занесені до Червоної книги України. В Україні охороняється ЮНЕСКО лише об’єкт всесвітньої природної спадщини «Букові праліси Карпат та давні букові ліси Німеччини». Прийняття цього закону дозволить взяти під охорону й інші  праліси в Карпатському регіоні».

Коментарі facebook

коментар

Post Author: ecoprostir