ЕВА створила комітет з промислової екології та сталого розвитку

Європейська Бізнес Асоціація оголосила про створення комітету, який буде займатися питаннями промислової екології і сталого розвитку.

Мету та завдання новоствореного комітету обговорили в асоціації 25 лютого за участі народних депутатів та представників бізнесу.

“Враховуючи євроінтеграційні процеси нашої країни, потрібно переймати передовий європейський досвід реалізації політики, що призвів до “озеленення” до їх економік. Ці країни вже успішно реалізовують концепцію державного стимулювання екологічної модернізації підприємств, що призвело до заохочення екологічно відповідального виробництва та ззабезпечення сталого розвитку”, – зазначили в ході презентації Комітету.

Комітет з промислової екології і сталого розвитку при Європейській Бізнес Асоціації має намір сфокусуватися на вдосконаленні українського законодавства, щоб стимулювати екологічну модернізацію підприємств та поліпшити стан навколишнього природного середовища.

“Представники найбільших компаній аграрної, металургійної, енергетичної, цементної галузей України об’єдналися під егідою Європейської Бізнес Асоціації, щоб сприяти формуванню такої законодавчої бази, яка сприяла б посиленню економічного потенціалу країни не на шкоду соціальній та екологічній сферам”, — розповів у ході презентації Станіслав Зінченко, керівник Комітету з промислової екології і сталого розвитку, директор GMK Center.

Він нагадав, що тільки у 2018 році українські підприємства витратили на природоохоронну діяльність $1,3 млрд, З них $0,4 млрд — капітальні інвестиції.

При цьому структура капітальних інвестицій у 2018 році виглядала таким чином:

  • $129 млн — на охорону атмосферного повітря і проблеми зміни клімату;
  • $62 млн – на очищення стічних вод;
  • $43 млн – на поводження з відходами;
  • $53 млн – на захист і реабілітацію ґрунту, підземних і поверхневих вод;
  • $83 млн – на інші заходи.

У рейтингу Climate Change Performance Index 2020, який оцінює дії країн зі зниження викидів парникових газів, Україна отримала високу оцінку (60,6 балів зі 100 можливих), зайнявши 17-е місце. На жаль, такий результат досягнуто за рахунок падіння виробництва, тоді як ефективність державної екологічної політики залишається низькою (30,6 балів зі 100 за версією Climate Change Performance Index 2020).

Не пропустіть:  ЄБА закликає Уряд вирішити питання утилізації непридатних засобів захисту рослин

Щоб підвищити ефективність екологічної політики, Комітет з промислової екології і сталого розвитку ставить перед собою наступні цілі:

1. Зменшення викидів і тиску на навколишнє середовище.

2. Впровадження на законодавчому рівні чіткого механізму поетапного скорочення викидів забруднюючих речовин.

3. Зміна реципієнтів екологічного податку. Пріоритет має надаватися місцевим громадам і самим підприємствам. Всі зібрані кошти мають направлятися виключно на здійснення екологічних програм і проектів.

4. Впровадження принципів циркулярної економіки і зростання ролі вторинного використання ресурсів.

5. Підвищення рівня знань та поінформованості ключових стейкхолдерів і громадян з проблематики промислових відходів.

6. Створення послідовної податкової політики, яка повинна підтримувати позитивні процеси на підприємствах і покращувати їх екологічні показники.


Європейська Бізнес Асоціація — найбільш впливове і найбільше об’єднання українського бізнесу. Понад 20 років ЄБА працює над вирішенням важливих для інвестиційного та бізнес-клімату питань. За підсумками 2019 року об’єднання налічувало 1118 учасників. Серед своїх пріоритетів у 2020 році об’єднання називає: протидію тіньовій економіці, зниження податкового тиску на легальний бізнес, впровадження принципів circular economy, гармонізацію законодавства України з нормами ЄС, оновлення трудового законодавства, охорону здоров’я, сприяння розвитку міжнародної торгівлі і підтримку інновацій, а також стимулювання інвестиційної привабливості України.

Коментарі facebook

коментар

Post Author: ecoprostir