Аналітики запропонували шляхи реформування вугільної галузі. Акцент – декарбонізація

Фахівці експертно-аналітичного центру з регуляторної політики в Україні «Офіс ефективного регулювання (BRDO)»  провели системний аналіз вугільної галузі та дійшли висновку, що існуюче регулювання не створює необхідних умов для розвитку та реструктуризації галузі. І під час круглого столу «Трансформація вугільної галузі: кроки до ефективності та екологізації» запропонували два можливих сценарії розвитку.

Чинне регулювання не пропонує можливостей для заміщення вугілля іншими енергоресурсами, вказали експерти. Із 88 галузевих нормативно-правових актів, що регулюють сферу, кожен п’ятий має ознаки незаконності чи неактуальності.  

«Для забезпечення енергетичної незалежності України потрібно кардинально змінювати підходи та реструктурувати вугільну галузь. Зараз вона вмирає, і не здатна не тільки забезпечити внутрішні потреби у вугіллі, але й потребує величезних державних дотацій. Окрім того, вугледобувні підприємства мають значний негативний вплив на екологію. Декарбонізація та екологізація виробництва мають бути предметом окремої уваги держави», – переконаний керівник сектору «Енергетика» BRDO Антон Зоркін.

Дефіцит вугілля власного видобутку та хронічна збитковість галузі експерти пояснюють тим, що на балансі держави залишились переважно неприбуткові шахти з найвищою собівартістю видобутку вугілля. При цьому недостатні обсяги капіталовкладень у нове будівництво та оновлення основних фондів таких підприємств не дозволяють модернізувати виробництво і створюють додаткові експлуатаційні та безпекові проблеми. Показово, що 96% вітчизняних шахт працюють без належної реконструкції понад 20 років, а 2/3 наявного устаткування відпрацювали свій строк експлуатації.

Ще один пласт проблем – відсутність дієвих регуляторних рішень, зокрема фіскальних,  для запобігання подальшому негативному екологічному впливу вугільних підприємств. Наразі ставка рентної плати на вугілля у 20 разів нижча за рівень ставки на видобуток природнього газу, а екологічний податок взагалі не розповсюджується на гравців вугільного ринку.

Окремим проблемним аспектом сфери є високий рівень концентрації ринку. За даними аналітиків, більше 80% ринку  вуглевидобування наразі контролюється приватною компанією ДТЕК Енерго.

Експерти запропонували два сценарії подальшого розвитку вугільної галузі: або продовження поточної неефективної політики із поглибленням проблем галузі та збільшенням дотацій на неї; або запровадження «нової енергетики» – більш конструктивного підходу, що передбачає визначення нових коротко- та довгострокових цілей у галузі та напрацювання дорожньої карти з їх досягнення. 

Відтак, необхідними кроками для системних змін у галузі, за оцінкою Офісу, є наступні:

1.   Приватизація активів державних вугільних підприємств та залучення інвесторів до їх реструктуризації та модернізації.

2.   Ліквідація збиткових шахт із забезпеченням соціального захисту працівників.

3.   Посилення антимонопольного законодавства з метою збереження балансу впливів на ринку та створення умов для конкурентного ціноутворення.

4.   Скасування податкових преференцій та приведення рентної плати у відповідність до ренти на видобуток газу.

5.   Встановлення податків та зборів за викиди шкідливих речовин, вилучення породи на поверхню, а також штрафів за займання відвалів, що допоможе зменшити негативний вплив вугледобувних підприємств на екологію.

Окрім того, у руслі більш довгострокової перспективи, на думку експертів BRDO, важливим завданням Уряду країни є переведення економіки на рейки низьковуглецевого розвитку. 

Для цього необхідно розробити Концепцію декарбонізації економіки України, з цільовими показниками із поступового скорочення використання вугілля для виробництва енергії. Поступова відмова від вугільних ТЕЦ і ТЕС, збільшення частки ВДЕ в електроенергетиці до 25% до 2035 року та імплементація європейського  законодавства у сферах енергоефективності та захисту клімату – саме ці кроки дозволять зменшити шкідливі викиди, захисти довкілля і здоров’я громадян, а також знизити енергетичну залежність держави.

Джерело: Kosatka.media

Коментарі facebook

коментар

Post Author: ecoprostir