Львівщина отримала стратегію поводження з відходами до 2030 року

Львівська облрада затвердила Стратегію управління відходами у Львівській області до 2030 року. Це вперше такий документ з поводження та утилізації ТПВ затверджено на рівні області.

Це рішення депутати прийняли на сесії 21 грудня, передає прес-служба облради.

Основою Стратегії є система комплексного управління побутовими відходами щодо утворення, розділення, транспортування, сортування, оброблення, утилізації та видалення, з акцентом на досягнення максимальної ефективності використання ресурсів.

“Після того, як на Львівщині сталася криза з вивезенням сміття внаслідок трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, виникла необхідність терміново розробити нову систему організації управління відходами на території області. Така робота розпочалася ще на початку року. Опісля з міського на обласний рівень перейшла функція управління відходами. Також очікувалося прийняття національної стратегії поводження з ТПВ. Ухвалена обласною радою Стратегія управління відходами – це досить грунтовний документ, який розписаний в термінах і переліках заходів, передбачає конкретні шляхи реалізації та кластерний підхід”, – зауважив перший заступник голови Львівської обласної ради Андрій Білоус.

Стратегія базується на таких принципах ієрархії управління відходами, який передбачає дії стосовно управління відходами у такій послідовності:

 • підготовку до повторного використання — створення цілої галузі для проведення перевірки, очистки чи визначення придатності продуктів або їх компонентів для повторного їх використання без попередньої обробки;
 • перероблення відходів — утилізація з поверненням у виробничий цикл різних матеріалів, що містяться у відходах;
 • інші види утилізації відходів, у тому числі енергетична утилізація, —використання відходів як вторинних енергетичних ресурсів;
 • видалення відходів — захоронення їх у спеціально обладнаних місцях/об’єктах та знищення (знешкодження) на установках, що відповідають екологічним нормативам, лише у разі відсутності можливості виконати попередні ступені ієрархії;
 • переходу до економіки замкненого циклу, який передбачає, що обсяг продуктів, матеріалів і ресурсів використовується в економіці якомога довше і утворення відходів мінімізується.

Стратегію розробляли в ЛОДА після сміттєвої кризи, яка сталася у Львові. Відповідно до документа, завданнями стратегії вказані:

 • визначення напрямів та пріоритетів розвитку вторинного ресурсокористування з урахуванням як сучасних реальних можливостей, так і довгострокових економічних, соціальних і екологічних інтересів суспільства;
 • широке запровадження державно-приватного партнерства, взаємодії та співробітництва в центральних та місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування;
 • науково-технологічне та методичне забезпечення управління відходами на інноваційних засадах;
 • значне підвищення ролі місцевих органів самоврядування та громадянського суспільства у реформуванні сфери управління відходами;
 • забезпечення фінансування та здійснення визначених заходів для подальшого вдосконалення системи управління відходами на традиційних засадах.

Її реалізація планується трьома етапами до 2030 року.

Перший етап стратегії – здійснення таких загальних заходів щодо:

 • утворення при облдержадміністрації робочої групи за участю дотичних до вирішення проблем управління відходами департаментів, провідних учених, громадських об’єднань та громадських активістів для розроблення проекту плану управління відходами у Львівській області;
 • утворення робочих груп у місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, основним завданням яких є підготовка пропозицій до плану управління відходами у Львівській області з урахуванням особливостей взаємодії та співробітництва в системі місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
 • підготовка пропозицій щодо вдосконалення інституційної структури управління відходами на інноваційних засадах;
 • розроблення плану заходів щодо проведення кампанії з питань управління відходами (багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізації відходів);
 • запровадження системи роздільного збору ТПВ;
 • забезпечення якісного рівня надання послуг з централізованого збору та вивезення ТПВ у всіх населених пунктах області;
 • підвищення ефективності роботи підприємств, що надають послуги у сфері управління ТПВ;
 • збільшення обсягу утилізації, перероблення ТПВ.
Не пропустіть:  Уряд ухвалив Нацстратегію поводження з відходами

Другий етап стратегії – здійснення загальних заходів відповідно до Національної стратегії управління відходами:

 • впровадження механізмів стимулювання населення з метою оптимізації сортування відходів «на місці»;
 • урахування ціни багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізації відходів у ціні вартості товарів та продукції;
 • розроблення положення про електронну інформаційну логістичну схему видобутку та використання природних ресурсів та управління відходами;
 • розроблення положення про реєстр об’єктів утворення, здійснення операцій у сфері управління відходами, найкращих доступних технологій управління відходами;
 • розроблення положення про інформаційну систему надання звітності суб’єктами господарювання щодо діяльності у сфері управління відходами;
 • розроблення освітніх стандартів та освітньо-професійних програм відповідно до міжнародних вимог до підготовки фахівців з управління відходами та ресурсами;
 • розроблення та удосконалення програм підвищення кваліфікації фахівців у сфері управління відходами та ресурсами;
 • розроблення методичних рекомендацій з управління відходами для місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, громадськості тощо;
 • підвищення рівня поінформованості зацікавлених сторін шляхом проведення інформаційно-просвітницьких кампаній з метою роз’яснення вимог законодавства щодо управління відходами, усвідомлення переваг мінімізації обсягів утворення відходів, забезпечення екологічно безпечного поводження та впровадження належної практики управління відходами.

Третій етап стратегії – здійснення загальних практичних заходів щодо:

 • модернізація матеріально-технічної бази суб’єктів господарювання з багаторазового використання природних ресурсів та перероблення і утилізації відходів;
 • забезпечення функціонування логістичної схеми управління природними ресурсами;
 • обласного реєстру джерел утворення відходів, потужностей у сфері управління відходами із застосуванням найкращих доступних технологій;
 • інформаційної системи надання електронної звітності суб’єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері управління відходами;
 • обласного реєстру відходів та вторинних ресурсів, що утворюються та накопичені в Львівській області.
 • забезпечення підвищення рівня екологічної освіти та виховання населення у сфері управління ТПВ;
 • зменшення/усунунення негативного впливу об’єктів захоронення ТПВ на довкілля, створення системи моніторингу у сфері управління ТПВ.

Фінансове забезпечення реалізації стратегії планується за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством в тому числі інвестиційних.

За офіційними даними, щорічно в області утворюється близько 700 тис. тонн ТПВ.

Коментарі facebook

коментар

Post Author: ecoprostir