Зеленський зобов’язав Кабмін розробити Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату

Стратегія екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату має розробити Кабмін протягом шести місяців та стане одним зі стратегічних документів, що визначатимуть інструменти реалізації Стратегії національної безпеки України.

Про це йдеться в Указі Президента України №392/2020 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України».

Згідно з рішенням РНБОУ від 14 вересня 2020 року, Кабінет міністрів України у шестимісячний срок повинен розробити та затвердити:

  • Стратегію енергетичної безпеки,
  • Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату,
  • Стратегію інтегрованого управління кордонами,
  • Стратегію продовольчої безпеки.

Дедалі більше людей відчувають наслідки зміни клімату та зростання техногенного навантаження на навколишнє природне середовище. Збільшуються кількість та масштаби надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру. Виснажується екосфера, зростає споживання невідновлюваних ресурсів. Руйнуються екосистеми і біоценози. Посилюється негативний вплив біологічних факторів на населення, зростає ймовірність виникнення загроз біологічного походження. Високою є загроза виникнення і поширення як уже відомих, так і нових інфекційних хвороб”, зазначається серед поточних та прогнозованих загроз нацбезпеці у Стратегії.

Погіршуються середовище життєдіяльності, якість повітря, питної води, продуктів харчування, що впливає на життя та здоров’я людей.

Триває нераціональне використання природних ресурсів, деградація лісів, водних басейнів, сільськогосподарських угідь. Неефективною є система поводження з побутовими і промисловими відходами.

Можливості адаптації економіки, систем життєзабезпечення та цивільного захисту до зміни клімату є недостатніми, – Стратегія нацбезпеки України.

Екологічна безпека, зокрема безпека середовища життєдіяльності людини, – один із найвищих пріоритетів. Маємо створити умови для підтримання екологічної рівноваги на території України, модернізації комунальної інфраструктури, посилити охорону навколишнього природного середовища, упровадити новітні системи поводження з відходами і скоротити промислові викиди, забезпечити ефективне використання природних ресурсів, захищати ліси і водойми, розвивати заповідний фонд, запобігати виникненню негативних наслідків надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру та усувати їх.

Довідково:

Стратегія національної безпеки і оборони України розроблена за дорученням Президента України.

Вона визначає основні напрями державної політики у сфері національної безпеки, зокрема: пріоритети національних інтересів України та забезпечення національної безпеки, цілі та основні напрями державної політики у сфері національної безпеки; поточні та прогнозовані загрози національній безпеці та національним інтересам України з урахуванням зовнішньополітичних та внутрішніх умов; основні напрями зовнішньополітичної діяльності держави для забезпечення її національних інтересів і безпеки; напрями та завдання реформування й розвитку сектору безпеки і оборони; ресурси, необхідні для її реалізації.

Коментарі facebook

коментар

Post Author: ecoprostir