Роман Абрамовський окреслив пріоритетні напрямки роботи Міністерства

Новопризначений очільник Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський назвав головні напрямки роботи відомства.

«Зміна клімату – один з найбільших викликів для людства, що ставить під ризик безпечне життя наших дітей і майбутніх поколінь, тому Україна повинна реалізовувати наявний потенціал скорочення викидів і адаптуватися до незворотніх наслідків», – повідомив Абрамовський.  

За його словами, доступ до інформації про стан атмосферного повітря, водних і земельних ресурсів є одним із запитів українського суспільства. Природні ресурси мають використовуватися ощадливо, з акцентом на збереження та відновлення.  Жива природа – найбільша цінність.

Здоров‘я та довголіття в першу чергу залежать від якості повітря та води. Жоден комерційний чи суспільний інтерес не має входити в конфлікт з правом людей на чисте довкілля. Ми не маємо права лишити після себе забруднену пустелю. 

Пріоритетними напрямами роботи Міністерства стануть: 

 • проведення функціонального розмежування діяльності з формування державної політики, господарських функцій та ліцензійно-дозвільної діяльності;
 • прийняття Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2020 – 2025 роки;
 • розробка стратегії та плану дій щодо збереження та відтворення природного біорізноманіття, спасіння зникаючих біом;
 • законодавче врегулювання створення та встановлення режимів функціонування мережі територій особливого природоохоронного інтересу (Смарагдової мережі) в Україні;
 • створення дієвої системи управління всіма типами відходів, в першу чергу через запобігання їх утворення та збільшення повторного використання вторинних ресурсів;
 • реформування Державного екологічного контролю, акцентованого на превентивних заходах щодо запобігання порушень природоохоронного законодавства;
 • прийняття Закону України «Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення». Введення системи «інтегрованих дозволів» для підприємств на основі найкращих доступних технологій та методів управління як найважливішої складової у сфері промислової екології;
 • продовження розробки та впровадження лісової політики, запровадження принципів сталого природокористування у цій сфері. Розробка та адвокація законопроєкту «Про ринок деревини в Україні»;
 • створення інфраструктури раннього виявлення та оперативного реагування на виникнення лісових пожеж;
 • встановлення чітких та зрозумілих правил в рибній галузі. Збільшення кількісного та покращення якісного складу рибних ресурсів. Боротьба з незаконним виловом. Розвиток виробництва аквакультури.
 • створення інфраструктури поводження з відпрацьованим ядерним паливом, що буде повертатися з Росії на довготривале захоронення;
 • розвиток туристичної інфраструктури Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, перетворення Зони на туристичний Магніт;
 • розробка нового «Кодексу про надра», встановлення справедливих правил для надрокористувачів з обов’язковим урахуванням інтересів територіальних громад;
 • розробка та затвердження 9 планів управління річковими басейнами з метою досягнення “доброго” стану вод України;
 • створення системи моніторингу довкілля на базі агрегації та аналізу даних від суб‘єктів моніторингу на основі кращих європейських практик;
 • прийняття другого національно-визначеного внеску в Паризьку Угоду, запровадження системи моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів в промисловості,
 • розробка та прийняття рамкової стратегії з адаптації до зміни клімату, запровадження посиленого контролю в сфері обігу і поводження з озоноруйнівними речовинами;
 • розробка нормативної бази та створення системи моніторингу довкілля та доступу до даних відповідно до європейських критеріїв;
 • цифровізація екологічних даних та дозвільно-ліцензійних процедур.

Нагадаємо, Верховна Рада з другої спроби підтримала прзначення Романа Абрамовського міністром захисту довеілля та природних ресурсів.

Коментарі facebook

коментар

Post Author: ecoprostir